Behandlingsansvarlig

STAMI, ved direktøren, har det øverste ansvaret for personvern ved instituttet.

Behandlingsansvarlige er for forskningsprosjekter prosjektledere, og for annen behandling av personopplysninger de respektive driftsansvarlige.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker STAMIs nettsider. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Matomo. Vi har tidligere brukt Google Analytics, men faser ut bruken av dette i første del av 2023.

Matomo bruker informasjonskapsler, eller cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), for å registrere hvordan unike besøkende bruker vårt nettsted. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, og hvilke nettlesere de bruker.

Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om bruk av nettstedet til en enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Matomo lagres på deres servere i Europa. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Matomo anonymiserer IP-adressen før tjenesten lagrer og bearbeider informasjonen. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Tableau

NOA bruker datavisualiseringsverktøyet Tableau. For å kunne vise visualiseringene på nettsiden, blir alle brukere automatisk autentisert ved hjelp av en gjestekonto som lagrer en sesjons-ID på din enhet. Dersom du i din nettleser har blokkert tredjeparts informasjonskapsler eller alle informasjonskapsler fullstendig, vil du ikke få tilgang til våre visualiseringer.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du besøker en nettside. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.

Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på noa.stami.no:

  • noa.stami.no – _pk_ses.[tall].[id] – Nettstedsstatistikk (Matomo)
  • noa.stami.no – _pk_id.[tall].[id]- Nettstedsstatistikk (Matomo)
  • noa.stami.no – cookie_notice_accepted – Administrasjon av samtykke
  • embed.stami.no – XSRF-TOKEN – (Tableau)
  • embed.stami.no – tableau_locale – (Tableau)
  • embed.stami.no – workgroup_session_id – (Tableau)
  • player.vimeo.com – __cf_bm – (Vimeo)
  • player.vimeo.com – vuid – (Vimeo)
  • nr-data.net – JSESSIONID – (Vimeo)

Du kan finne informasjon om hvordan du sletter informasjonskapsler fra din enhet på nettvett.no.

Søk

STAMI lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på stami.no. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form.

Det er bare søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Personvernombud

For å sikre at personopplysninger blir behandlet i henhold til loven har STAMI utpekt et personvernombud med uavhengig rolle. Personvernombudet skal påse at ledelsen følger kravene til personvern i behandling av personopplysninger om ansatte og brukere.

Personvernombud ved STAMI er Jan Shahid Emberland, jan.s.emberland@stami.no. Det interne personvernombudet er også bindeledd mellom instituttet og Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), og skal tilse at STAMIs forskningspraksis til enhver tid er i tråd med personvernforordningen.

Kontaktinformasjon

Statens arbeidsmiljøinstitutt: postmottak@stami.no

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse: noa@stami.no

Postadresse:
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Pb 5330 Majorstuen
0304 Oslo