Gå til innhold
Meny

Publikasjonar

STAMI publiserer norskspråklege rapportar, samt engelskspråklege vitskapelege artiklar og systematiske litteraturgjennomgangar, som genererer forskingsbasert kunnskap om mange ulike tema. Publikasjonane er relevante for arbeidsmiljøstyresmaktene, partar, tilsyn, bedriftshelseteneste, og for alle som søker kunnskap om arbeidsmiljø og helse i Noreg.