Forebyggende arbeidsmiljøarbeid viser til den totale innsatsen i samfunnet,
fra myndighetsnivå til virksomhetsnivå, for å skape et godt arbeidsmiljø. Lokalt arbeidsmiljøarbeid er arbeidsmiljøforebygging på virksomhetsnivå, og handler om arbeidets innhold, hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet på den enkelte arbeidsplass.