Eksporter graf Om grafen

Om grafen

Figurene viser hvem som ikke har eller ikke vet om de har bedriftshelsetjeneste (BHT)

Arbeidsmiljøloven § 3-3 stiller krav til at arbeidsgiver knytter en godkjent bedrifthelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Enkelte virksomheter er i næringer kjennetegnet av et arbeidsmiljø med betydelig risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse næringene er i forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning).

Det er 56 % som oppgir at de har BHT, 34 % oppgir at de ikke har og 9,5 % oppgir at de ikke vet.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Har virksomheten bedriftshelsetjeneste?

Arbeidsmiljørelevans

Bedriftshelsetjenesten er en fagkyndig og rådgivende tjeneste som skal bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å forebygge sykdommer, skader og psykiske belastninger på arbeidsplassen

Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven § 3-3 stiller krav til at arbeidsgiver knytter en godkjent bedrifthelsetjeneste til virksomheten dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidsgivers vurdering skal utgå fra det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Enkelte virksomheter er i næringer kjennetegnet av et arbeidsmiljø med betydelig risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Alle virksomheter innenfor disse næringene er i forskrift pålagt å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning). Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedrifthelsetjenester. En godkjent bedrifthelsetjeneste er kjennetegnet av sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, og har verne- og helsepersonell med kompetanse på arbeidsmiljø.

Nylig har en uavhengig regjeringsoppnevnt ekspertgruppe gjennomgått og vurdert om bedrifthelsetjenesteordningen fungerer etter hensikten. Ekspertgruppens vurderinger kan leses i rapporten:  Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedrifthelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver.