Sikkerhet på arbeidsplassen handler først og fremst om å forebygge arbeidsskader og arbeidsulykker. I tillegg handler det om å tilrettelegge og lede arbeidet slik at arbeidstakere ikke utsettes for uheldige psykiske eller fysiske belastninger og at sikkerhetshensyn ivaretas. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstakeren får opplæringen som er nødvendig for å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte.