Vennligst vent...Om grafen

Fakta om alenearbeid

27 prosent oppgir i 2019 at de arbeider alene uten at kolleger er i nærheten minst 3/4 av arbeidsdagen. 

Andelen som arbeider alene har hatt en svak nedgang siden 2013, fra 29 prosent til 27 prosent. 

Andelen som arbeider alene varierer fra 3 prosent til 77 prosent mellom yrker. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Å arbeide alene kan være en belastning, særlig dersom det skulle skje noe uventet

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidet er utformet slik at det gir mulighet for kommunikasjon og kontakt med andre medarbeidere i virksomheten.

Noen arbeider alene mer eller mindre frivillig, andre ikke. For eksempel kan alenearbeid dreie seg om det å ha hjemmekontor, gå nattevakter i hjemmesykepleien eller kjøre langtransport.

Økt bruk av teknologi og et arbeidsliv i stadig endring gjør at flere og flere arbeidstakere arbeider alene (Huang et al 2018). Forskning viser at arbeidstakere som arbeider mye alene er utsatt for høyere risiko i sitt arbeid, særlig knyttet til arbeidsulykker (Caffaro et al 2018). Eksempelvis er det å jobbe alene den største bidragsgivende faktoren for dødsulykker blant profesjonelle fiskere, for eksempel etter fall over bord (Lucas et al 2018). Risikoen for å bli utsatt for vold er også høyere ved alenearbeid, sammenliknet med arbeidssituasjoner der flere ansatte er til stede (Svalund 2009).

Litteratur

Bråten, M.. HMS-utfordringer ved alenearbeid. En kunnskapsstatus. Fafo-notat 2016:22, Oslo: Fafo, 2016.
Mostue, B.A. et al. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg: Ulykker i bygg og anlegg - Rapport 2020. KOMPASS Tema nr 2, 2020, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2020.