Vennligst vent...Om grafen

Fakta om feilhandlingskonsekvenser

32 prosent oppgir i 2019 at eget eller andre menneskers liv og helse kan settes i fare dersom man gjør feil i jobben. 

Andelen som oppgir at de kan sette liv og helse i fare dersom man gjør feil er økt siden år 2000, fra 27 prosent til 32 prosent. 

Andelen som oppgir at de kan sette liv og helse i fare dersom man gjør feil varierer opp til 97 prosent mellom yrker.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Konsekvensene av feilhandlinger i arbeidet kan variere fra å utgjøre liten eller ingen skade til å ha potensielt dødelig konsekvenser for andre mennesker 

Vi finner alvorlige feilhandlingskonsekvenser særlig innen transportyrker og i helsevesenet. For den yrkesaktive kan det være en stor belastning å vite at eventuelle feil som blir begått, kan sette andre menneskers liv og helse i fare. Forskning gjennomført blant helsepersonell har for eksempel vist at ansatte som har vært involvert i en hendelse som resulterte i en skade på en pasients liv eller helse rapporterte høyere nivå av stress og angst i arbeidet sammenlignet med ansatte som ikke hadde vært involvert i slike typer hendelser (Winning et al 2018). 

Årsakene til feilhandlinger kan være mange og komplekse, og forskningen på området har skilt mellom aktive og latente feilhandlinger (Reason 1997). Aktive feil knyttes til handlinger som for eksempel at arbeidstakeren bevisst unnlater å følge regler og prosedyrer. Latente feilhandlinger antas å være forårsaket av organisatoriske faktorer, som for eksempel for høy arbeidsmengde, manglende opplæring og dårlig vedlikehold av systemer og utstyr (Kalra 2004). 

Litteratur

Gravseth H.M.. Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer. STAMI-rapport nr 4/2010, Oslo: Statens arbeidsmiljøinstitutt, 2010.
Mostue, B.A. et al. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg: Ulykker i bygg og anlegg - Rapport 2020. KOMPASS Tema nr 2, 2020, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2020.