Vennligst vent...Om grafen

Fakta om opplevd skaderisiko

14 prosent oppgir i 2019 at skaderisikoen deres er middels eller stor. 

Andelen som oppgir økt skaderisiko er redusert siden år 2000, fra 22 prosent til 14 prosent. 

Andelen med økt skaderisiko i ulike yrker varierer opp til 56 prosent. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Å arbeide i et miljø der risikoen for skade er (eller blir oppfattet som) stor, kan oppleves belastende

Opplevd skaderisiko handler om hvor sannsynlig arbeidstakeren opplever at det er å bli utsatt for en arbeidsskade eller arbeidsulykke. Sikkerheten på en arbeidsplass avhenger blant annet av at arbeidstakerne klarer å gjenkjenne farer som kan øke forekomsten av arbeidsskader og arbeidsulykker, og ikke minst at de har mottatt tilstrekkelig opplæring slik at de vet hva de kan gjøre for å minimere risikoen for disse farene.

Opplevd skaderisiko er en subjektiv opplevelse, og er påvirket av en rekke faktorer, som for eksempel individuelle karakteristika, arbeidsoppgavene, arbeidsmiljøet, ledelsen, arbeidstidsordninger og sikkerhetsklimaet (Huang et al 2007).

Det er en klar sammenheng mellom selvopplevd skaderisiko og det at man faktisk har vært utsatt for en fraværsskade siste år. Om lag 1,5 prosent av de sysselsatte oppgir at de har hatt en fraværsskade siste år. Blant dem som opplever økt skaderisiko, er denne andelen 4,6 prosent, det vil si en tredobling. Blant dem som ikke opplever noen skaderisiko, har 1 prosent opplevd en fraværsskade siste år. I tråd med dette er det relativt bra samsvar mellom yrkene der de sysselsatte rapporterer høye nivåer av arbeidsskader, og yrkene der de sysselsatte opplever økt skaderisiko. Det kan også være slik at det å ha vært utsatt for en skade, eller at man opplever en skade hos kolleger, gjør at man oppfatter arbeidet som farefullt (Cezar-Vaz et al 2012, Mullen 2004). 

Litteratur

Mostue B.A. et al. Ulykker i bygg og anlegg i 2015. KOMPASS Tema nr 8, 2016, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2016.
Mostue, B.A. et al. Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg: Ulykker i bygg og anlegg - Rapport 2020. KOMPASS Tema nr 2, 2020, Trondheim: Arbeidstilsynet, 2020.