Etablering av varslingsrutiner og en kultur for å varsle dersom man avdekker kritikkverdige forhold i virksomheten er et viktig virkemiddel for å sikre et godt arbeidsmiljø.