Vennligst vent...Om grafen

Fakta om arbeidsevne

Om lag 12 prosent av sysselsatte i 2019 vurderer sin arbeidsevne som redusert.

Prosentandelen som oppgir dette er mest utbredt blant sysselsatte med kortere utdanningslengde.

Andelen med redusert arbeidsevne varierer mellom yrker. Den høyeste andelen finner vi blant renholdere, barnehage-/skoleassistenter og operatører innen industri, med 23-24 prosent.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Å ha et helseproblem er ikke det samme som ikke å kunne arbeide. En rekke arbeidsfaktorer påvirker betydningen et helseproblem har for den enkeltes arbeidsevne 

Arbeidsevne er et flerdimensjonalt begrep og en vurdering av en persons ressurser og begrensninger i forhold til arbeidslivets krav. Det omhandler blant annet balansen mellom jobbeksponeringer og den selvvurderte evnen til å utføre arbeidsoppgaver. Redusert arbeidsevne er ofte forbigående, men det kan også være første steg på vei ut av arbeidslivet. 

Det må være samsvar mellom kravene som arbeidet stiller på den ene siden og den ansattes kompetanse, ferdighet og yteevne, på den andre siden. Arbeidsevne vil alltid være relatert til arbeidet fordi arbeidsevnen gjelder den jobben man skal utføre. Redusert arbeidsevne kan være en indikator på sykefravær (Ahlstrom et al 2010) og framtidig frafall (Feldt et al 2009). I et arbeidsliv i endring, hvor det er behov for at flest mulig jobber lengst mulig, er det viktig å identifisere faktorer i arbeidsmiljøet som påvirker arbeidsevnen.

Rollekonflikt har vist seg å være en risikofaktor for redusert arbeidsevne (Emberland et al 2015). Positive utfordringer knyttet til meningsfullt arbeid og opplevelsen av å være nyttig står fram som beskyttende faktorer for arbeidsevnen. Arbeidsevne er ikke en statisk dimensjon, men vil kunne endres ut fra endringer i arbeidets krav og individets evner/helse. Den vil også kunne endres gjennom arbeidslivet og ut fra hvilke arbeidsoppgaver man har.

Litteratur