For å finne ditt yrke, må du vite hvilken yrkesgruppe ditt yrke tilhører. Yrker kan også være inkludert i større næringsgrupper. NOA har fordelt sysselsatte i 47 yrkesgrupper og 29 næringsgrupper.