Arbeidsskader antas å utgjøre ca. 11 prosent av alle skadetilfellene i Norge og kan forårsake betydelig lidelse for de som rammes og deres familier. Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker, og unge menn og utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt. Risikoen varierer betydelig mellom ulike yrker og næringer.