Helseplage er et subjektivt begrep knyttet til smerte og ubehag den enkelte opplever, uten at noen sykdomsdiagnose nødvendigvis er stilt. Vi har særlig oppmerksomhet mot de arbeidsrelaterte plagene.