Vennligst vent...Om grafen

Fakta om hodepine

29 prosent oppgir i 2019 at de har vært plaget av hodepine den siste måneden. 12 prosent oppgir arbeidsrelaterte plager. 

Andelen som oppgir hodepine har variert noe, men har økt litt siden år 2000, fra 27 prosent til 29 prosent. Arbeidsrelatert hodepine har i samme periode endret seg fra 14 prosent til 12 prosent. 

Andelen med hodepine varierer fra 15 prosent til 50 prosent mellom yrker, andelen med arbeidsrelaterte plager varierer fra 5 prosent til 21 prosent.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Hodepine er en svært utbredt helseplage i befolkningen. For noen dreier det seg om moderate og forbigående plager som har en begrenset innvirkning på livssituasjonen, men for mange kan konsekvensene være betydelige

Det er estimert at 46 prosent av den voksne befolkningen opplever hodepine i løpet av et år (Stovner et al 2007). Forekomsten er høyere blant dem under 60 år, det vil si i aldersgruppen hvor majoriteten av de sysselsatte befinner seg.

Det finnes en rekke ulike faktorer som er assosiert med hodepine, og ofte er det et samspill mellom biologiske, kognitive, affektive og sosiale prosesser (Nicholson et al 2007). Høyt stressnivå er en hyppig beskrevet utløsende faktor.

En rekke arbeidsrelaterte faktorer kan være assosiert med økt forekomst av hodepine. To studier fra STAMI har sett på psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet (Christensen et al 2012, Tynes et al 2013). Faktorer av betydning for forekomsten i begge studiene var rollekonflikt. Andre faktorer var mobbing/trakassering, dårlig sosialt klima, nedbemanning, lav kontroll over avgjørelser knyttet til eget arbeid og intensiteten i arbeidet. I tillegg har det vist seg å være en sammenheng mellom lav sosioøkonomisk status (definert etter utdanningsnivå eller yrke) og hodepine (Hagen et al 2002).

Litteratur

Nicholson, R.A. et al. Psychological risk factors in headache. Headache 2007; 47: 413-426