Vennligst vent...Om grafen

Fakta om høyt blodtrykk

9 prosent oppgir i 2019 høyt blodtrykk den siste måneden. 1,2 prosent oppgir at dette kan være arbeidsrelatert

Andelen som oppgir høyt blodtrykk har økt siden 2016, fra 8 til 9 prosent. Andelen som oppgir at dette er arbeidsrelatert har vært uendret i samme periode på 1,2 prosent.

Andelen med høyt blodtrykk totalt varierer opp til 15 prosent i ulike yrker.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Høyt blodtrykk er en risikofaktor for hjerteinfarkt og hjerneslag og er forbundet med flere arbeidsmiljøfaktorer

Høyt blodtrykk over tid gir sjelden symptomer, men behandles for å forhindre belastningsskader på blodåreveggene som kan øke risikoen for hjerneslag og hjerteinfarkt. Lange arbeidsuker, skiftarbeid, lav jobbkontroll, jobbstress, og støy er arbeidsmiljøfaktorer som er forbundet med økt risiko for høyt blodtrykk, metabolsk syndrom (hvor høyt blodtrykk inngår) og/eller hjerte- og karsykdom. Også aerosoler (støv, røyk, gass og damp) og ultrafine partikler er sett i sammenheng med hjerte- og karsykdom (Bugge et al 2020). Blodtrykket øker også med alderen og påvirkes av livsstilsfaktorer. 

Litteratur

Skogstad, M. et al. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise. Occup Med (Lond) 2016; 66: 500