Vennligst vent...Om grafen

Fakta om hudplager

I 2019 oppgir 13 prosent av de sysselsatte at de har vært plaget av eksem, hudkløe eller utslett den siste måneden. Tre prosent oppgir arbeidsrelaterte plager. 

Andelen som oppgir hudplager har endret seg lite siden år 2000, det er en liten økning fra 12 prosent til 13 prosent. Arbeidsrelaterte plager har i samme periode endret seg fra 4 prosent til 3 prosent. 

Andelen med hudplager totalt varierer fra 7 til 20 prosent mellom yrker. Andelen med arbeidsrelaterte plager varierer opp til 9 prosent. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen er kontakteksem, og den vanligste lokalisasjonen er hendene

Huden er kroppens største organ og er vår kontaktflate mot omgivelsene. Mange typer eksponering, både i hjemmet og på arbeidsplasser, kan gi hudplager. Hudplager og -sykdommer kan anses som arbeidsrelaterte når eksponeringen på jobb helt eller delvis er årsak til lidelsen eller forverrer en tilstand som var der uavhengig av arbeidet. 

Faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi hudplager er kontakt med kjemiske stoffer og fysiske og mekaniske eksponeringer som vann, rengjøringsmidler, metaller (nikkel, krom), løsemidler/avfettingsmidler, biologisk materiale, tørr luft, kulde, varme og friksjon. Den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen er kontakteksem. Den vanligste lokalisasjonen er hendene, men hudplager kan også oppstå i ansiktet og/eller på andre deler av kroppen. Noen eksponeringer på jobb kan også føre til elveblest (urtikaria), som er en reaksjon som kommer ganske raskt etter kontakt med ulike histaminrike matvarer og kjemiske tilsetningsstoffer og som forsvinner når eksponeringen opphører.

En studie basert på nasjonale overvåkingsdata viste at yrkeseksponering bidrar både til hudplager og til langtidssykefravær (Alfonso et al 2015, Alfonso et al 2016). Det viste seg at hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, olje, skjærevæsker og tørr luft på jobb er viktige risikofaktorer for hudplager blant norske sysselsatte, og at om lag 16 prosent av plagene kan tilskrives slik eksponering på jobb.

Håndeksem forekommer oftest i våtyrker (Kvam et al 2019), det vil si yrker med arbeid som gjør at hendene er i kontakt med vann minst to timer per dag, vaskes minst 20 ganger per dag eller dekkes av tette hansker minst to timer per dag. Noen typiske yrkesgrupper i denne kategorien er frisør, renholder, helsepersonell, kokk og mekaniker. 

Litteratur

Kvam, M.S. et al. Arbeidsrelatert håndeksem. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 262-265