Eksport av graf til f.eks. PowerPoint

Under grafen finner du et ikon som ser slik ut:

Bilde av Tableaus eksport-ikon: en liten boks med en pil over

Klikk på dette ikonet og velg Image.

Velg image i boksen som vises

Da vises en boks med tittel Download Image, klikk Download i denne boksen.

Velg download i boksen som vises

Bildet blir lastet ned i en mappe som heter Nedlastinger eller Downloads.
Derfra dras bildet inn i PowerPoint eller andre programmer.