Vennligst vent...Om grafen

Fakta om muskel- og skjelettplager

I 2019 oppgir 68 prosent at de har hatt muskel- og skjelettplager den siste måneden. 38 prosent oppgir at plagene er arbeidsrelaterte.

Andelen som oppgir muskel- og skjelettplager har økt fra 60 prosent i 2000 til 68 prosent i 2019. Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager har i samme periode endret seg fra 42 til 38 prosent.

Andelen med muskel- og skjelettplager varierer mellom yrker, fra 86 prosent blant frisør/kosmetolog til 49 prosent blant skipsbefal/flyger. Andelen med arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager varierer fra 63 til 22 prosent.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Muskel- og skjelettplager er utbredt i yrkesbefolkningen og har stor betydning for sykefraværet og frafallet fra arbeidslivet. Både mekaniske og psykososiale arbeidsmiljøforhold kan ha betydning for utviklingen og forverringen av slike plager.

Muskel- og skjelettplager er noe de fleste av oss kommer til å oppleve en eller flere ganger i løpet av livet. Det er en fellesbetegnelse på plager, smerter, ubehag eller nedsatt funksjon i knokler, ledd, muskler, sener og nerver og omfatter alt fra lette forbigående plager til kroniske, langvarige plager og sterke smertetilstander som gjør selv enkle oppgaver umulige.

Tradisjonelt sett har arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager blitt forbundet med mekaniske arbeidsbelastninger som ugunstige arbeidsstillinger, gjentakende bevegelser og tunge løft (Veiersted et al., 2017). Senere års forskning viser at også organisatoriske og psykososiale faktorer på arbeidsplassen er av betydning. Tidspress, rollekonflikter og lav jobbkontroll har betydning for muskel- og skjelettplager.

Studier av den norske yrkesbefolkningen har vist at stor arbeidsmengde, lite støttende ledelse samt arbeid med bøyd nakke og løft i ubekvemme stillinger er viktigste risikofaktorene for muskel- og skjelettsmerter (Sterud et al., 2013, Sterud et al., 2014).

Litteratur