Vennligst vent...Om grafen

Fakta om nedsatt hørsel

I 2019 oppgir 11 prosent at de har vært plaget av nedsatt hørsel den siste måneden. 3,1 prosent oppgir arbeidsrelaterte plager.

Andelen som oppgir nedsatt hørsel har endret seg fra 10 prosent i 2016 til 11 prosent i 2019. Arbeidsrelaterte plager har i samme periode endret seg fra 2,5 til 3,1 prosent.

Andelen med nedsatt hørsel totalt varierer fra 5 til 18 prosent mellom yrker.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Lys blå viser andel som oppgir plagen totalt.

Mørk blå viser andel som oppgir at plagene er arbeidsrelatert.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Nedsatt hørsel kan oppstå på grunn av sterk støy i arbeidslivet

Hørselen til de sysselsatte kan ta øyeblikkelig skade dersom de utsettes for svært høye impulslyder, som et geværskudd på nært hold, eller dersom de over tid arbeider i omgivelser med et høyt lydnivå uten tilstrekkelig beskyttelse.

Nedsatt hørsel kan, dersom den ikke korrigeres, påvirke kommunikasjonen med andre mennesker og således bidra til økt risiko for arbeidsulykker (Dzhambov, 2017), samt bidra til sosial isolasjon, nedsatt livskvalitet og er forbundet med en økt risiko for utvikling av demens (Livingston, 2020). Forebygging av støyskader og tidlig korrigering av nedsatt hørsel er derfor viktig for å redusere helsekonsekvensene av nedsatt hørsel.

Ny forskning antyder at lover, tiltak og tilsyn for å forebygge forekomsten og skadevirkningen av yrkesstøy kan ha bidratt til en reduksjon i støyskader i Norge. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er det både på nittitallet og nå nylig blitt gjennomført hørselsmålinger. To studier med medvirkning fra STAMI viser at forekomsten av funksjonsnedsettende hørselstap har gått ned mellom 1996-1997 og 2017−2019 i den yrkesaktive befolkningen, hvilket er i samsvar med tall fra andre land (Engdahl, 2020Engdahl, 2021). For menn bidro en samtidig reduksjon i yrkesstøy til denne nedgangen.

Støyskader er den arbeidsrelaterte sykdommen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, men tallet på meldinger har gått ned de siste årene. Den observerte nedgangen kan skyldes endret meldemønster, men den kan også gjenspeile resultatet av redusert forekomst av støy og økt bruk av hørselvern over tid.

Litteratur

Lie, A. et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89: 351-72