En sykdom defineres som arbeidsrelatert dersom den helt eller delvis skyldes arbeidsmiljøet, eller dersom sykdommen forverres av faktorer i arbeidsmiljøet. Det er mange sykdommer der arbeidsmiljøet har betydning.