Vennligst vent...Om grafen

Fakta om mesoteliom

I 2019 ble det registrert 93 nye tilfeller av mesoteliom. Dette er på samme nivå som i 2010. De siste ti årene er det i gjennomsnitt registrert 82 tilfeller per år. 

For de fleste aldersgruppene har forekomsten avtatt de senere årene. På grunn av den lange latenstiden er forekomsten fortsatt økende blant de eldste (over 80 år). 

Det er registrert i alt 2640 tilfeller av mesoteliom i perioden 1954−2019. Om lag 84 prosent av disse tilfellene gjelder menn.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Asbest er den eneste kjente risikofaktor for utvikling av mesoteliom

Mesoteliom er en sjelden, men svært alvorlig kreftform som vanligvis opptrer i hinnen rundt lungene. Det er beregnet at om lag 83 prosent av tilfellene kan tilskrives asbesteksponering (Dreyer et al 1997). Latenstiden kan være opp mot 30-50 år (Berg et al 2015), så tilfellene vi ser i dag, skyldes eksponering langt tilbake i tid.

Asbest er et naturlig mineral. Det har en rekke egenskaper som gjør at det blant annet har blitt brukt i isolasjonsmateriale rundt rør, i kjeler, i utvendige og innvendig bygningsmaterialer, i ventilasjonskanaler, som lydisolasjon og brannisolasjon, i gulvbelegg og i lim. Asbest har vært brukt i Norge fra 1800-tallet, men importen økte kraftig etter andre verdenskrig med en topp på 1970-tallet. I rapporten Yrke og kreft - forskning for forebygging er det en beskrivelse av epidemiologiske studier om asbesteksponerte i Norge. På slutten av 70-tallet begynte reguleringer og begrensninger av bruk av asbestholdige materialer, og i løpet av midten av 80-tallet kom forbudet mot all bruk og håndtering av asbest.

Tradisjonelt har visse industriarbeidere blitt hardest rammet av mesoteliom. Høy forekomst er observert hos arbeidere i bygningsindustrien (eternittplater), i smelteverksindustrien (isolasjon), sjøfolk og fiskere (maskinrom), og i bilverksteder (bremsebånd). I dag kan man i hovedsak komme i kontakt med asbest ved rivning av eldre bygg og installasjoner, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr, samt håndtering av asbestholdig avfall. Slikt arbeid skal kun utføres av arbeidstakere og virksomheter med spesiell opplæring og tillatelse til å utføre slikt arbeid. Arbeidsgiver skal også sørge for at disse arbeiderne gjennomgår nødvendig helseundersøkelse.

STAMI har et prosjekt hvor man utfører målinger av asbest ved brann og ved riving av asbestholdige materialer.

Litteratur

Eggen T et al. Yrke og kreft i Norge. STAMI-rapport/Nr 3, Oslo: STAMI, 2010.
Kjærheim K et al. Yrke og kreft - forskning for forebygging, Epidemiologiske studier om yrkesrelatert kreft ved Kreftregisteret 1970-2016. Special issue for Cancer in Norway 2015, Oslo: Kreftregisteret, 2016.
Ulvestad B et al. Incidence trends of mesothelioma in Norway, 1965–1999. Int J Cancer 2003; 107(1): 94-8