Vennligst vent...Om grafen

Fakta om egenmelding

45 prosent oppgir i 2019 at de har hatt minst ett sykefravær med egenmelding det siste året. 7 prosent oppgir arbeidsrelatert egenmeldt sykefravær. 

Andelen som oppgir egenmeldt sykefravær har økt litt siden 2009, fra 42 prosent til 45 prosent. Arbeidsrelatert egenmeldt sykefravær har i samme periode endret seg minimalt, fra 6,4 til 6,6 prosent. 

Andelen med egenmeldt sykefravær varierer fra 19 prosent til 62 prosent mellom yrker. Andelen med arbeidsrelatert egenmeldt sykefravær varierer opp til 21 prosent.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Egenmeldt fravær gjelder alt fravær som skyldes egen sykdom som ikke registreres med sykmelding fra lege

Det egenmeldte fraværet utgjør om lag 15 prosent av det totale fraværet. Målt som fraværsprosent har det egenmeldte fraværet over tid ligget nokså stabilt på om lag 1 prosent Det betyr at en prosent av alle mulige dagsverk går tapt som følge av egenmelding. 

Data for bruk av egenmelding ved sykdom må tolkes med forsiktighet fordi omfanget av retten til egenmelding varierer i arbeidslivet. Det er ikke lenger noe som heter "IA-bedrifter" (bedrifter som har inngått IA-avtale). IA-avtalen for perioden 2019-2022 gjelder hele arbeidslivet. Det er imidlertid fortsatt ulikheter når det gjelder retten til egenmelding. Folketrygdlovens bestemmelse om tre dagers egenmelding er en minimumsordning, og alle virksomheter kan bruke en utvidet rett til egenmelding i inntil hele arbeidsgiverperioden (nav.no). Virksomheter kan altså akseptere egenmelding i opptil 16 dager, men kan kreve legeerklæring etter dag tre. IA-avtalen for perioden 2019-2022 oppfordrer virksomhetene til å videreføre utvidet egenmeldingsordning, og oppfordrer også virksomheter som ikke tidligere har hatt utvidet egenmelding til å vurdere denne ordningen. 

Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding, og egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding. Arbeidsrelaterte forhold kan ha betydning for også det egenmeldte fraværet (Derås 2016), men forskningen på dette området er sparsom. 

Litteratur