Vennligst vent...Om grafen

Fakta om registerbasert sykefravær

Sykefravær over 16 dager medfører om lag 24 millioner tapte dagsverk per år, tilsvarende 4,3 prosent av mulige dagsverk. 

Denne prosenten har vært relativt stabil siste 10-årsperiode. 

Sykefraværet over 16 dager varierer fra 2,0 prosent til 7,3 prosent mellom yrker. 

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Muskel- og skjelettdiagnoser og psykiske lidelser er fortsatt de to største diagnosegruppene og utgjør henholdsvis 39 og 24 prosent av det legemeldte langtidssykefraværet

Forskning viser at det er et betydelig potensial for å redusere sykefraværet. Dette potensialet ligger blant annet på hver enkelt arbeidsplass i form av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Studier av den norske yrkesbefolkningen viser at om lag 25 prosent av alle sykefraværstilfeller i løpet av et år kan tilskrives mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer på arbeidsplassen (Sterud 2014). I tillegg kan om lag 15 prosent tilskrives psykososiale forhold på jobben (Aagestad et al 2014).

En litteraturgjennomgang om ulike arbeidsmiljøforhold som har betydning for sykefraværet, utført ved STAMI, viser at opplevelsen av lav jobbkontroll gir økt risiko for sykefravær (Knardahl et al 2016). Det ble også godt dokumentert at mekanisk eksponering generelt, repetitive bevegelser, bøying av nakke/rygg, kombinasjonen høye krav og lav kontroll og trakassering/mobbing øker risikoen for sykefravær. Videre ble det konkludert med at kontroll i arbeidet, kontroll over arbeidstiden og et positivt sosialt klima reduserte risikoen. Det er også nylig vist økt risiko for sykefravær i kontorløsninger hvor man deler kontor med flere ansatte, sammenlignet med de som jobber i enekontor (Knardahl 2020). 

Du kan følge utviklingen i sykefraværet slik SSB registrerer det på denne lenken.

Litteratur

Knardahl S. et al. Arbeidsplassen og sykefravær - Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; 19: 179-199