Vennligst vent...Om grafen

Fakta om sykmeldte ikke tilbake i jobb

14 prosent av dem som har vært sykmeldt sammenhengende i minst 13 uker er ikke i arbeid ett år senere. 

Andelen som ikke er i arbeid ett år etter sykefravær på minst 13 uker gikk litt ned fra 2015 til 2019, fra 17 til 14 prosent. 

Andelen langtidssykmeldte (> 13 uker) som ikke er tilbake i arbeid etter ett år varierer betydelig mellom yrker, fra 8 til 67 prosent. 

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Jo lengre et fravær er, desto større er sannsynligheten for at man faller varig fra arbeidslivet

Frafall fra arbeidslivet er vanskelig å kvantifisere, og flere frafallsindikatorer er diskutert blant arbeidslivsforskere. Vi har valgt å vise hvem som ikke returnerer til arbeidslivet ett år etter et langtidsfravær. Danske forskere, som har brukt en liknende indikator, har funnet at opplevelsen av at arbeidet er meningsfullt er en faktor som har betydning for hvorvidt man returnerer til arbeidet etter langtidsfravær (Clausen et al 2011). Lederstøtte har også vist seg å fremme retur til arbeid etter sykefravær (Cornelius et al 2011).

Andelen langtidssykmeldte (> 13 uker) som ikke er tilbake i arbeid etter ett år, er en indikator som kan brukes for å belyse avgang fra arbeidslivet. De som ikke returnerer til arbeid ett år etter et langtidsfravær fordeler seg på blant annet arbeidsavklaringspenger (AAP), uføretrygd og arbeidsledighet. Det er mulig å returnere til arbeidslivet fra både arbeidsledighet og AAP, men langtidssykmeldtes manglende retur til arbeidslivet etter ett år kan likevel ofte være et varsel om at de er på varig vei ut av arbeidslivet.

Litteratur

Cornelius, L.R. et al. Prognostic factors of long term disability due to mental disorders: a systematic review. J Occup Rehabil 2011; 21: 259-74