Vennligst vent...Om grafen

Fakta om hudkontakt med kjemikalier

31 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de har hudkontakt med kjemikalier i sitt daglige arbeid. Dette har vært på omtrent samme nivå siden 2003.

Eksponeringen er høy i både typiske mannsdominerte manuelle yrker og i kvinnedominerte helse- og omsorgsyrker hvor andelen eksponerte er på rundt 60–80 prosent.

Hudkontakt kjemikalier (samlet) inngår alle indikatorene listet under. 

-Rengjørings-/desinfeksjonsmidler

-Avfettings-/løsemidler

-Oljer/smøremidler/skjærevæsker

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Hudkontakt med kjemikalier kan forårsake hudplager og hudsykdom

En av hudens viktigste oppgaver er å være en beskyttende barriere mot kjemiske og biologiske stoffer, fysiske faktorer som kulde, mekaniske påkjenninger og infeksjoner. Hyppig kontakt med vann og kontakt med kjemikalier kan skade hudbarrieren og forårsake hudplager og hudsykdom. Den mest vanlige arbeidsrelaterte hudsykdommen er irritativ og allergisk kontakteksem, og i de fleste tilfeller er det hender, håndledd og underarmer som blir rammet.

Norske studier viser at det er mulig å redusere arbeidsrelaterte hudproblemer og langtidssykefravær ved å fjerne eller redusere hudeksponeringer på arbeidsplassen (Alfonso 20162015). I en internasjonal konsensus ble det for første gang definert evidensbaserte standarder for forebygging av arbeidsrelaterte hudsykdommer, STANDERM (Alfonso 2017). Primærforebyggingen går blant annet ut på eliminering av irriterende og allergiframkallende stoffer, samt tekniske og organisatoriske endringer for å redusere skadelig eksponering, opplæring om risikofaktorer, riktig hanskebruk/verneutstyr og bruk av fuktighetskrem.

Litteratur

Lachapelle J-M. Clinical Subtypes and Categorization of Hand Eczema: An Overview. Textbook of Hand Eczema pp 25-36, 2014