Vennligst vent...Om grafen

Fakta om vått arbeid

19 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de har hyppig hudkontakt med vann i sitt daglige arbeid. Dette er noe lavere enn i perioden 2003–2009 og uendret siden 2013.

Andelen som oppgir eksponering blant kokk/kjøkkenassistenter, servitøryrker, frisører/kosmetologer og renholdere er på om lag 70–80 prosent.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

En av de viktigste risikofaktorene for å utvikle arbeidsrelaterte hudplager er vått arbeid

Vått arbeid er definert som arbeid som gjør at hendene er i kontakt med vann og/eller væsker i mer enn to timer i løpet av arbeidsdagen, hyppig håndvask (20 ganger eller mer per dag), eller bruk av tette hansker mer enn to timer per dag. Dette kan føre til forandringer i hudstrukturen, som igjen kan svekke hudens beskyttelsesfunksjon (Behroozy 2014). Endringer i hudstrukturen kan føre til at toksiske substanser og/eller kjemiske stoffer lettere penetrerer huden, for eksempel allergener fra rengjøringsprodukter. Vått arbeid opptrer ofte i kombinasjon med eksponering for såper og rengjøringsmidler. 

Kontakteksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen. Rødhet, tørr hud og kløe som kan bli til blemmer, sprekker, avskalling og flassing, er tidlige tegn på eksem. I en tidligere studie fra STAMI, basert på analyse av paneldata fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø, ble det funnet at vann på huden, rengjøringsmidler, varme, tørr luft og organisk støv var risikofaktorer for selvrapporterte hudplager (Alfonso 2015). 16 prosent av hudplagene kunne tilskrives disse eksponeringsfaktorene. 

Litteratur

BAuA. Risks resulting from skin contact - identification, assessment, measures. Technical Rule for Hazardous Substances/TRGS 401, 2008
Antonov D et al. Wet work and Occlusion. Second edition, pp 839-846, Berlin Heidelberg: Kanerva's Occupational Dermatology, 2012.