Kjemiske stoffer kan være helt ufarlige eller for eksempel giftige, irriterende eller etsende. Antallet stoffer som er i omløp, er stort, og mange av disse stoffene produseres, prosesseres eller brukes på norske arbeidsplasser.