Vennligst vent...Om grafen

Fakta om faremerkede kjemiske produkter

I 2018 ble det registrert 15 725 faremerkede kjemiske produkter i omløp i Norge. Antall registrerte produkter har økt over tid, mens antall unike innholdsstoffer i produktene har vært omtrent på samme nivå i 20 år. I 2018 inngikk 6729 stoffer i produktene.

Hvert år registreres det nye stoffer som aldri før har vært registrert. Antall nye stoff har lagt på mellom 200 og 300 per år siden 2007, og i 2017 var antallet 232 nye stoffer.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Kjemiske produkter og stoffer i omløp i Norge

Deklarasjonspliktige kjemikaler skal registreres i produktregisteret for å gi myndighetene en oversikt over hvilke fareklassifiserte stoffer og stoffblandinger som finnes på det norske markedet. Kjemiske produkter kan her bety både rene stoffer, stoffblandinger, råvarer og ferdige kjemiske produkter. Deklarasjonsplikten gjelder for produkter til både privat og yrkesmessig bruk. Yrkesmessig bruk inkluderer både utvinning (for eksempel utvinning av råolje og gass), produksjon (for eksempel produksjon av plastprodukter og kjemikaler) og forbruk av ferdige produkter (for eksempel rengjøringsmidler og maling).

I hvilken grad de kjemiske produktene utgjør en helsefare på arbeidsplassen, avhenger av hvordan de brukes. Dersom kjemikalier inngår i lukkede prosesser, representerer de begrenset risiko for helseskade. Dersom kjemikalier derimot brukes ved utførelse av konkrete oppgaver, for eksempel rengjøring, kan de både innåndes og komme i kontakt med hud. Data fra produktregisteret inneholder begrenset informasjon om hvordan kjemikaliene håndteres.