Vennligst vent...Om grafen

Fakta om inneklima

27 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de i sitt daglige arbeid er utsatt for dårlig inneklima.

Andelen som oppgir dårlig inneklima er redusert de siste tjue årene, fra 40 prosent til 27 prosent.

Andelen som oppgir dårlig inneklima varierer betydelig etter yrke, fra om lag 10 prosent til 55 prosent. Høyest andel finnes blant sykepleiere, i gruppen andre helserelaterte yrker og grunnskolelærere.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Inneklimaet er viktig for trivselen på arbeidsplassen

En stor andel av de sysselsatte tilbringer hele eller store deler av arbeidsdagen innendørs. Der er de omgitt av et innemiljø som er satt sammen av mange ulike faktorer. Begrepet inneklima er tilsvarer det internasjonale begrepet indoor air quality og omfatter de termiske og atmosfæriske faktorene ved inneklimaet, for eksempel temperatur, trekk, luftfuktighet, pollen, rengjøringsmidler, stekeos og muggsopp. Inneklimaforhold som temperatur og ventilasjon kan påvirke prestasjoner og arbeidsevne. Selv om de aller fleste ikke blir syke av dårlig inneklima, kan det føre til både ubehag og mistrivsel. Enkelte kan oppleve forverring av eksisterende sykdom og i noen tilfeller at sykdom utløses. Noen eksempler på slike risikoforhold kan være fuktproblemer og muggvekst, enkelte flyktige organiske forbindelser, høy partikkelforurensning, radon og allergener. Samtidig bør man være klar over at mange av dem som opplever at inneklima kan være årsak til deres plager eller sykdom har symptomer som kan skyldes andre forhold enn inneklimaet, og det kan ofte være svært vanskelig å fastslå om det faktisk er inneklimaet som er årsaken til plagene (FHI, 2015). 

I figurene vises inneklima ut fra spørsmålene som er stilt i levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø (LKU-A), og er begrenset til trekk, tørr luft, dårlig ventilasjon og "dårlig inneklima ellers". Dette er faktorer som i liten grad er relatert til konkrete helseplager og sykdom, men som er relevant for de sysselsattes trivsel. 

Litteratur

Attramadal T, Schwartze P, Becher R. Anbefalte faglige normer for inneklima. Revisjon av kunnskapsgrunnlag og normer - 2015. Rapport 1, Oslo: Folkehelseinstituttet, 2015.