Vennligst vent...Om grafen

Fakta om kalde omgivelser

14 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de i sitt daglige arbeid er utsatt for kulde fra for eksempel arbeid i kalde rom eller arbeid utendørs om vinteren. 

Andelen som oppgir å være utsatt for kulde har vært stabil på om lag 14 prosent de siste tjue årene.

Forekomsten er spesielt høy i yrkesgruppene anleggsarbeider, tømrer og bonde/fisker hvor over 50 prosent oppgir at de er utsatt.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid i kalde omgivelser kan gi frostskader, øker risikoen for ulykker, og er sett i sammenheng med flere helseplager og sykdommer 

Kroppen etterstreber en jevn kjernetemperatur på tilnærmet 37°C. En rekke fysiologiske mekanismer aktiveres for å kompensere for temperaturforskjeller i omgivelsene. Dersom de kompensatoriske mekanismene ikke strekker til, vil kjernetemperaturen endres, og i alvorlige tilfeller kan dette være livstruende, som ved hypotermi i kalde omgivelser.

Epidemiologiske studier viser sammenhenger mellom arbeid i kalde omgivelser og respiratoriske, kardiovaskulære, dermakologiske og muskel- og skjelettrelaterte plager og sykdommer. For eksempel viser data fra en norsk befolkningsundersøkelse at arbeid i kalde omgivelser og opplevelsen av å fryse er forbundet med kroniske smerter (Farbu 2019).

Arbeid i kalde omgivelser kan gi frostskader og snø og is er en årsak til arbeidsulykker. I en pågående studie som STAMI utfører i samarbeid med skadelegevakten i Oslo, viser foreløpige og upubliserte tall at glatt, sleipt og ujevnt underlag på grunn av snø eller is var årsak til 9 prosent av ulykkene om vinteren, som sammenfaller med tall fra en tidligere dybdestudie av arbeidsskader i bygg- og anleggsnæringen (Gravseth et al., 2006).

Litteratur

Gravseth, H.M. et al. Risk factors for accidental injuries in the construction industry. Tidsskrift for den Norske laegeforening 2006; 126: 453-456
Makinen, T.M. et al. Health problems in cold work. Ind Health 2009; 47: 207-20
Pilcher, J.J. et al. Effects of hot and cold temperature exposure on performance: a meta-analytic review. Ergonomics 2002; 45(10): 682-698