Vennligst vent...Om grafen

Fakta om sterk støy

9 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de i sitt daglige arbeid er utsatt for sterk støy. 

Andelen som oppgir å være utsatt for sterk støy ble redusert med nær 3 prosentpoeng i perioden 2000–2006. Deretter har andelen vært stabil på om lag 9 prosent.

Forekomsten av sterk støy er høyere i næringer og yrker der de sysselsatte arbeider med eller nær maskiner, kjøretøy og verktøy. Blant mekanikere, anleggsarbeidere, operatører innen industri og næringsmiddelproduksjon oppgir om lag 30 prosent at de er utsatt.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Kortvarig og langvarig eksponering for sterk støy kan gi støyskade i form av øresus og nedsatt hørsel

Støy er et begrep som brukes om uønsket lyd. Lyder som ikke er høye, for eksempel surkling fra et ventilasjonssystem, kan av noen og i visse situasjoner oppleves som plagsomme og dermed være uønsket. Per definisjon er det da også støy, men i en subjektiv forstand. Her omtales i hovedsak det som i mer objektiv forstand er støy, altså lyder med et høyt trykk og som oppleves som sterkt støyende for alle.

Nedsatt hørsel eller øresus kan oppstå umiddelbart etter eksponering for en enkelt intens impulslyd med høyt trykk eller ved eksponering for lyder med et for høyt trykknivå over tid. Det er snakk om gradvis skade ved stadig eksponering for et A-veid lydtrykk med en middelverdi på ≥85 desibel (dB) i løpet av en åtte timers arbeidsdag (kontinuerlig lyd). Umiddelbar hørselsskade og øresus kan oppstå ved eksponering for et kortvarig C-veid lydtrykk på >130 dB (impulslyd). Tap av sensoriske hørselsceller forårsaker og kjennetegner ofte irreversibel skade, mens andre mekanismer er involvert i midlertidig hørselstap og øresus.

Sterk støy kan også hindre verbal kommunikasjon på arbeidsplassen, påvirke oppmerksomheten til de ansatte, overdøve fare- og varselsignaler og dermed øke risikoen for skader og ulykker. Sterk støy kan oppleves som plagsomt og trettende og er assosiert med økt blodtrykk.

Litteratur

Lie, A. et al. Occupational noise exposure and hearing: a systematic review. Int Arch Occup Environ Health 2016; 89: 351-72
Skogstad, M. et al. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise. Occup Med (Lond) 2016; 66: 500