Vennligst vent...Om grafen

Fakta om varme omgivelser

4,4 prosent av de sysselsatte oppgir i 2019 at de er utsatt for temperaturer over 28°C i en fjerdedel av arbeidstiden eller mer.

Andelen som oppgir å arbeide i varme omgivelser er redusert de siste tjue årene, fra 7 prosent til 4 prosent.

Forekomsten er spesielt høy i yrkesgrupper som kjennetegnes av varme omgivelser innendørs som kokk/kjøkkenassistent, metallarbeider og operatør industri (> 20 %).

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Arbeid i varme omgivelser kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner

Kroppen etterstreber en jevn kjernetemperatur på tilnærmet 37°C. En rekke fysiologiske mekanismer aktiveres for å kompensere for temperaturforskjeller i omgivelsene, som svetting ved varme omgivelser. Dersom de kompensatoriske mekanismene ikke strekker til, vil kjernetemperaturen endres, og i alvorlige tilfeller kan dette være livstruende, som ved heteutmattelse og heteslag i svært varme omgivelser. Men også mer moderate temperaturer kan representere en helserisiko ved å påvirke den kognitive funksjonsevnen og evnen til å gjennomføre sikre arbeidsoperasjoner.

 

 

 

Litteratur

Pilcher, J.J. et al. Effects of hot and cold temperature exposure on performance: a meta-analytic review. Ergonomics 2002; 45(10): 682-698
Spector, J.T. et al. Heat Exposure and Occupational Injuries: Review of the Literature and Implications. Curr Environ Health Rep 2019; 6(4): 286-296