Vennligst vent...Om grafen

Fakta om gjentagende hånd- eller armbevegelser

I 2019 oppgir 23 prosent at de arbeider med gjentagende hånd- eller armbevegelser daglig.

Andelen som oppgir dette er nærmest uendret siden år 2000.

Andelen er høyest blant frisører (46 %), kontormedarbeidere (44 %) og IKT-rådgiver/-teknikere (43 %). 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Kortvarige, gjentatte bevegelser mer enn halve arbeidsdagen øker risiko for smerter i underarmer og hender

Når arm, hånd eller skulder over lengre perioder utsettes for ensidige bevegelser kan dette kalles repetitivt eller gjentagende arbeid. Dette kan være belastende for muskler, sener og ledd, og øker risiko for plager i nakke, underarmer og hender. Varighet og tempo er av betydning. Flere studier som ser på gjentatte armbevegelser mer enn halve arbeidstiden viser sammenheng med smerter i hånd og arm. Forskning indikerer at risikoen for plager er spesielt stor dersom en manuell arbeidsoppgave i tillegg krever hurtige håndleddsbevegelser. PC-arbeid med mus og tastatur er eksempler på arbeid som belaster kroppen repetitivt og ensidig, og hvor det er evidens for at akutte og kortvarige plager kan oppstå (Veiersted et al., 2017).

Forskning på den norske yrkespopulasjonen fra STAMI, viser at om lag 8 prosent av det langvarige sykefraværet kan tilskrives gjentatte og ensidige hånd- og armbevegelser (Sterud, 2014).

Litteratur

Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.