Vennligst vent...Om grafen

Fakta om stående arbeid 

26 prosent oppgir i 2019 at de arbeider stående mesteparten av arbeidsdagen.

Andelen som oppgir stående arbeid er redusert fra 30 prosent i år 2009.

Andelen som oppgir å arbeide stående varierer mye mellom yrker. Høyest er andelen blant kokker/kjøkkenassistenter hvor 89 prosent oppgir dette, etterfulgt av servitøryrker (77 %). 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Stående arbeid ser ut til å øke risiko for helseplager, men sammenhengen er ikke entydig

Når kravet til stående arbeid vedvarer kan det være belastende for ben, knær, hofter og rygg. Det kan forverre allerede eksisterende plager eller bidra til å utvikle nye plager. Oppfølgingsstudier fra STAMI viser at langvarig stående arbeid øker risiko for korsryggplager (Sterud and Tynes 2013), smerter i hofte og bein (Lunde et al., 2021), sykefravær og for å slutte i jobben på grunn av helseproblemer (Sterud et al.,2014, Knardahl et al. 2016). Sterud (2014) fant at om lag åtte prosent av langtidsfraværet kunne tilskrives stående arbeid.

Enkelte studier har funnet sammenheng mellom en varighet på to timers stående arbeid daglig over 16 år og hofteplager (Pope, 2003), samt alvorlig hofteartrose når slik eksponering vedvarer i 40 år (Croft, 1992). En ny systematisk gjennomgang av litteraturen på området viser likevel at sammenhengen mellom stående arbeid og plager i nedre del av rygg fortsatt ikke er entydig (Swain et al., 2020), ei heller når det gjelder plager i hofter eller knær (Veiersted, 2017).

Litteratur

Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.