Vennligst vent...Om grafen

Fakta om tunge løft

I 2019 oppgir 20 prosent av de sysselsatte at de daglig må utføre tunge løft.

Andelen som oppgir tunge løft daglig er redusert siden 2000, fra 26 til 20 prosent.

Høyest forekomst av tunge løft finner vi i yrker som tømrer, byggearbeider og bonde/fisker, der andelen varierer fra 54 til 65 prosent.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Tunge løft kan føre til muskel- og skjelettplager

Tunge løft i egnede arbeidsstillinger tåler vi normalt godt. Dersom tunge løft utføres hyppig gjennom en arbeidsdag eller en yrkeskarriere, kan totalbelastningen likevel bli for stor.

Tunge løft kan gi akutte smerter i form av muskel- eller senestrekk og muskeltretthet. Over tid bidrar tunge løft på jobben til økt risiko for hofte- og kneartrose. Artrose kalles også for slitasjegikt, og er en tilstand der brusken i leddene gradvis slites ned. Artrose kan blant annet føre til smerte, hevelse, stivhet og innskrenket bevegelighet. Risikoen for artrose øker med økt belastning og kraftbruk, og over tid.

Forskning viser også en sammenheng mellom tunge løft og økt risiko for plager i nakke og skulder, armer og korsrygg. Videre viser forskning fra STAMI at tunge løft øker risikoen for uførhet (Emberland et al., 2017). 

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, gjentagende bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er store individuelle forskjeller på hvor mye belastning den enkelte tåler.

Litteratur

Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.
Bergmann, A. et al. Occupational Strain as a Risk for Hip Osteoarthritis. Dtsch Arztebl Int. 2017; 114: 581-588