Vennligst vent...Om grafen

Fakta om tungt fysisk arbeid

I 2019 oppgir 16 prosent av de sysselsatte at de utfører tungt fysisk arbeid. 

Andelen som oppgir tungt fysisk arbeid har variert mellom 15 og 18 prosent siden 2003.

De mest utsatte yrkene er bonde/fisker, tømrer og byggearbeider, der andelen varierer fra 44 til 59 prosent.

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Tungt fysisk arbeid kan bidra til muskel- og skjelettplager

Tungt fysisk arbeid er energikrevende kroppsarbeid, der man bruker store muskelgrupper og moderat til stor kraft. Det kan også inkludere hyppige tunge løft og belastende arbeidsstillinger, som arbeid på huk eller knær.

Flere studier viser en sammenheng mellom tungt fysisk arbeid og hofte- og kneartrose. Artrose kalles også for slitasjegikt, og er en tilstand der brusken i leddene gradvis slites ned. Artrose kan blant annet føre til smerte, hevelse, stivhet og innskrenket bevegelighet. Det viser seg å være større risiko for artrose når flere typer tunge arbeidsoppgaver kombineres, som veksling mellom tunge løft og arbeid på huk eller knær. Dette finner man ofte igjen innenfor byggevirksomhet og landbruk. Studier viser også at tungt fysisk arbeid gir økt risiko for plager i skuldre og rygg.

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, gjentagende bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er store individuelle forskjeller på hvor mye belastning den enkelte tåler. Ved tungt fysisk arbeid er enkeltpersonens kapasitet av spesielt stor betydning. Yrkesaktive som har tungt fysisk arbeid, har større risiko for å måtte slutte i jobben grunnet helseproblemer, uten at vi vet sikkert hvilken faktor i det tunge arbeidet som er avgjørende.

Litteratur

Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.
Bergmann, A. et al. Occupational Strain as a Risk for Hip Osteoarthritis. Dtsch Arztebl Int. 2017; 114: 581-588