Vennligst vent...Om grafen

Fakta om ubekvemme løft

I 2019 oppgir 13 prosent av de sysselsatte at de løfter i ubekvemme stillinger.

Andelen som løfter i ubekvemme stillinger er redusert siden 2000, fra 18 til 13 prosent.

De mest utsatte yrkene er byggearbeider, tømrer, barnehagelærer og pleie-/omsorgsarbeider, der andelen varierer fra 34 til 39 prosent. 

 

Tips til å lese figurene

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Ubekvemme løft kan føre til ryggsmerter

Ubekvemme løft er en samlebetegnelse på løft utført i mindre egnede arbeidsstillinger, ofte framoverbøyd med rotasjon eller sidebøyning av ryggen. I slike stillinger er man mer sårbar for å pådra seg akutte korsryggsmerter. Risikoen for korsryggsmerter forsterkes når ubekvemme løft kombineres med tunge løft.

Oppfølgingsstudier fra STAMI viser at ubekvemme løft gir økt risiko for korsryggsmerter, i tillegg til høyt sykefravær (Sterud, 2014; Sterud et al., 2013).

Det er i utgangspunktet sunt å bruke kroppen og bevege seg, men når belastningen blir for stor eller for ensidig, kan det oppstå helseplager. Manuell håndtering av utstyr, uheldige arbeidsstillinger, gjentagende bevegelser og tungt fysisk arbeid er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er store individuelle forskjeller på hvor mye belastning den enkelte tåler.

Litteratur

Veiersted, K.B. et al. Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager. En kunnskapsstatus. STAMI-rapport. Årg. 18, nr. 6, Oslo: STAMI, 2017.