Arbeidstiden har betydning både for helse, balanse mellom jobb og privatliv og velferd. Daglig, ukentlig, årlig og kumulativ arbeidstid over yrkesforløpet påvirker individers, virksomheters og nasjoners inntekt og velferd. Hvorvidt folk er tilfreds med balansen mellom jobb og privat har stor betydning for om folk trives og er fornøyd med livet.