Eksporter graf

Om grafen

Figurene viser andelen som blir kontaktet av arbeidsplassen utenom arbeidstid

Tall fra LKU 2016 viser at om lag 32 prosent blir kontaktet av arbeidsplassen utenom arbeidstid en gang i uken eller oftere, noe som tilsvarer om lag 830 000 personer. Det er særlig i ulike typer lederyrker at mange opplever å bli kontaktet utenom arbeidstid, og det er mer utbredt i privat sektor og blant selvstendig næringsdrivende enn blant ansatte i offentlig sektor. Det er flere menn enn kvinner som opplever dette ukentlig, og det er noe mer utbredt i aldersgruppen 35-44 år enn i øvrige aldersgrupper.

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø: Hvor ofte blir du oppringt eller kontaktet av noen fra arbeidsplassen din utenom arbeidstid, med henvendelser eller forespørsler knyttet til arbeidet?  

Arbeidsmiljørelevans

Arbeidstid og balanse mellom arbeid og fritid er temaer som har blitt løftet frem som tiltagende utfordringer i Europa. Norske yrkesaktive er imidlertid blant dem som i størst grad rapporterer at arbeidstiden er godt tilpasset familielivet og sosiale forpliktelser. Samtidig ser vi at norske yrkesaktive er blant dem som i størst grad oppgir at de blir kontaktet hjemme utenom arbeidstiden via telefon eller elektronisk post vedrørende ting som angår hovedjobben.

I LKU 2016 ble det stilt spørsmål som omhandler bruk av ny teknologi, og hvor ofte man jobber hjemmefra utenom arbeidstiden. Én av fem yrkesaktive oppgir at de et par dager i uken eller oftere blir kontaktet hjemme utenom arbeidstid med henvendelser eller forespørsler knyttet til arbeidet sitt. En dobbelt så stor andel oppgir at de leser og svarer du på arbeidsrelatert e-post utenom arbeidstid eller holder seg oppdatert på elektronisk informasjon fra bedriften utenom arbeidstid. Det er likevel verdt å merke seg at en mindre andel opplever at jobben forstyrrer hjemmelivet enn andelen delen som forholder seg til arbeidet utenom arbeidstid.

Menn opplever ofter enn kvinner at de blir kontaktet utenom arbeidstid, og en noe større andel menn enn kvinner besvarer e-post eller forholder seg til arbeidsrelatert elektronisk informasjon utenom arbeidstid. Det er imidlertid mindre forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder opplevelsen av at kravene på jobben forstyrrer privatlivet. De yngste yrkesaktive  rapporterer i minst grad at de blir kontaktet utenom arbeidstid og at de besvarer arbeidsrelatert e-post utenom arbeids.

 

Spørsmål stilt i LKU arbeidsmiljø:

  • Hvor ofte hender det at kravene på jobben forstyrrer ditt hjemmeliv og familieliv?
  • Hvor ofte blir du kontaktet per telefon av noen fra arbeidsplassen din utenom arbeidstid, med henvendelser eller forespørsler knyttet til arbeidet ditt?
  • Hvor ofte leser og svarer du på arbeidsrelatert e-post utenom arbeidstid? Vil  du si hver dag, et par dager i uken, en dag per uke, et par dager i måneden, sjelden eller aldri
  • Hvor ofte holder du deg oppdatert på elektronisk informasjon fra bedriften utenom arbeidstid? For eksempel i form av blogger, sosiale medier, vaktlister og annet