Omorganiseringer og nedbemanninger, løsere ansettelsesforhold og større usikkerhet knyttet til ansettelsesforholdet påvirker ansattes helse og sykefravær og er trekk ved arbeidsmarkedet som kan bli forsterket når kravene til omstilling, digitalisering og effektivisering øker.