Jobbkrav forbindes ofte med å ha mye å gjøre, og slike kvantitative krav er utbredt. Å ha mye å gjøre på jobb kan oppleves både utviklende og motiverende. Hvorvidt kravene oppleves belastende, påvirkes blant annet av grad av jobbkontroll, for eksempel om man har muligheter til å styre arbeidsmengden og ta pauser eller variere mellom ulike arbeidsoppgaver. Emosjonelle krav har fått økt oppmerksomhet det siste tiåret som følge av en økt andel sysselsatte i relasjonelle yrker der arbeidstakeren må håndtere både egne og andres følelser. Rollekonflikt er en annen dimensjon av jobbkrav som handler om å møte forskjellige krav i arbeidet som ikke lar seg forene med hverandre.