Vennligst vent...Om grafen

Fakta om kollegastøtte

4,3 prosent oppgir i 2019 at de opplever lav kollegastøtte.

Andelen som oppgir lav kollegastøtte er redusert siden 2009, fra 5,7 til 4,3 prosent.

Blant renholdere, ansatte i servitøryrker og sjåføryrker er andelen som oppgir lav kollegastøtte over 10 prosent.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Sosial støtte og et godt samarbeidsklima mellom kollegaer er viktige ressurser på en arbeidsplass og har betydning for jobbtilfredshet og jobbprestasjon.

En god kultur for å gi hverandre positive tilbakemeldinger bidrar til at flere føler at arbeidet de gjør, blir sett og verdsatt. Instrumentell støtte mellom kollegaer, som teknisk bistand eller råd og informasjon knyttet til spesifikke arbeidsoppgaver, er en type støtte som bidrar til overføring av kunnskap, utvikling og læring og til bedre jobbprestasjoner (Andersen et al., 2017; Nielsen et al., 2017).

Forskningslitteraturen viser at ansatte som rapporterer høy sosial støtte, opplever mindre søvnforstyrrelser (Linton et al., 2015) og er mindre utsatt for å oppleve psykisk utmattelse (Aronsson et al., 2017). Motsatt finner man at et dårlig sosialt klima på arbeidsplassen kan bidra til å øke risikofaktorene for psykiske plager (Theorell et al., 2015). Disse funnene er i samsvar med resultatet av en kunnskapsoversikt fra STAMI, som konkluderte med en sannsynlig sammenheng mellom et positivt sosialt klima på arbeidsplassen og lavere risiko for framtidig sykefravær (Knardahl et al., 2016).

Litteratur

Knardahl, S. et al. Arbeidsplassen og sykefravær -Arbeidsforhold av betydning for sykefravær. Tidsskrift for velferdsforskning 2016; 19: 179-199