Vennligst vent...Om grafen

Fakta om jobbkontroll

25 prosent oppgir i 2019 lav jobbkontroll.

Andelen som oppgir lav jobbkontroll har vært uendret siden 2009.

Andelen varierer fra 4 til 49 prosent inndelt i yrker.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Lav grad av selvbestemmelse eller autonomi i jobbsammenheng kan medføre økt risiko for mentale helseplager, sykefravær og  uførhet.

Jobbkontroll handler om grad av selvbestemmelse eller autonomi i jobbsammenheng, for eksempel hvilke muligheter man har til å planlegge hvordan eller når jobben skal utføres. Flere kunnskapsgjennomganger konkluderer at jobbkontroll er en viktig arbeidsmiljøfaktor som har betydning for helse og arbeidsevne (Harvey et al., 2017; Knardahl et al., 2017).

I studier av den norske yrkesbefolkningen finner man støtte for at lav kontroll øker risikoen for både ryggsmerter og psykiske plager (Sterud et al., 2013; Johannesen et al., 2013). Motsatt er det studier som viser at ansatte som opplever at de har kontroll over beslutninger om eget arbeid har en lavere risiko for muskelsmerter (Christensen et al., 2012; Christensen et al., 2010) og psykiske plager (Finne et al., 2014). Resultatene fra disse norske studiene samsvarer med resultatene fra foreliggende kunnskaps-oppsummeringer, som konkluderer med at lav jobbkontroll er en godt dokumentert risikofaktor for sykefravær og uførhet (Knardahl et al., 2017) og sykefravær relatert til mentale helseplager (Duchaine et al., 2020).

Litteratur