Ledelse er et sammensatt fenomen. I arbeidsmiljøforskningen har man vært særlig opptatt av de aspektene ved ledelse som påvirker ansattes helse og trivsel, og dette er belyst i flere nyere norske studier. Ansatte som opplever lederen som bemyndigende, rettferdig og støttende, ser ut til å ha en lavere risiko for senere psykiske plager og sykefravær.