Vennligst vent...Om grafen

Fakta om mobbing

3,5 prosent av alle ansatte oppgir i 2019 å bli plaget/ertet eller mobbet på arbeidsplassen. Dette gjelder mobbing fra leder (1,9%), fra kollegaer (2,4 %), eller både fra leder og kollegaer.

Andelen som oppgir mobbing har økt siden 2006, fra 2,7 til 3,5 prosent. 

Mobbing forekommer i nær sagt alle nærings- og yrkesgrupper, og i 2019 varierer nivået fra 1,3 til 8,2 prosent i de gruppene hvor antallet respondenter er stort nok til at det er mulig å vise statistikk.

 

Tips til å lese figuren

Bruk musepekeren i figuren for å se tallverdier.

Bytt mellom fanene i det grå feltet over figurens overskrift.

Se tips til hvordan du kan lese og laste ned figurene, finne ditt yrke og andre brukertips.

Arbeidsmiljørelevans

Mobbing på arbeidsplassen kan påvirke jobbengasjement og trivsel og øker risikoen for psykiske plager og sykefravær

Mobbing på arbeidsplassen er i forskningslitteraturen ofte definert som en situasjon der en ansatt blir systematisk trakassert eller dårlig behandlet over lengre tid, for eksempel i form av plaging og ubehagelig erting. Et vanlig tilleggskriterium for å definere dette som mobbing er også at personen opplever det som vanskelig å forsvare seg mot trakasseringen.

I flere systematiske kunnskapsgjennomganger er det vist at mobbing er forbundet med lavere tilfredshet og engasjement i jobben (Nielsen et al., 2012), økt risiko for å utvikle symptomer på angst- og depresjon (Verkuil et al., 2015), søvnproblemer (Nielsen et al., 2020) og høyere risiko for lengre sykefravær (Nielsen et al., 2016). I nyere studier av den norsk yrkesbefolkningen finner man også støtte for at mobbing øker risikoen for både fremtidige symptomer på psykiske plager og legemeldt sykefravær (Sterud et al., 2021a; Sterud et al., 2021b). Med økt digitalisering på arbeidsplassen vil mobbing kunne ta andre former enn tidligere.

 

Litteratur

Nielsen, M.B, et al. Outcomes of exposure to workplace bullying: A meta-analytic review. Work and Stress 2012; 26: 309-332
Nielsen, M. B. et al. Workplace bullying and sickness absence: a systematic review and meta-analysis of the research literature. Scand J Work Environ Health 2016; 42: 359-70