Gå til innhold
Meny

Politi/vakt o.l.

Yrkesgruppen omfatter politibetjenter, vektere, menige, brannkonstabler, fengselsbetjenter o.l. Det er om lag 46 000 sysselsatte og her finner du mer om yrkesgruppenes sammensetning.

En arbeidsmiljøprofil gir et oversiktsbilde over utfordringer i yrkes- og næringsgrupper. Figuren viser hvordan sysselsatte i gruppen opplever utvalgte arbeidsmiljøfaktorer og arbeidsrelaterte helseutfall, sammenlignet med gjennomsnittet for alle sysselsatte. Søyler som peker mot høyre vil si at gruppen er mer utsatt enn gjennomsnittet. Peker søylen mot venstre, er de mindre utsatt. Velg Om statistikken over figuren for mer informasjon.

Om statistikken