Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet i barnehage og skolefritidsordning

Om lag 105 000 personer jobber i barnehage og skolefritidsordning. Flest jobber som assistent eller barnehagelærer.

87 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

53 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

30 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE:
25 %

63 % er offentlig ansatt

ALLE SYSSELSATTE:
32 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet i barnehage og skolefritidsordning

I barnehage og skolefritidsordning oppgis 1 av 3 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

38 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med barn og foresatte
 • håndtering av sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra barn og foresatte
 • det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • psykiske plager

56 %

 

Alle
sysselsatte:

18 %

Utfører arbeid på huk eller knærne

Knyttet til
 • hjelp med av- og påkledning
 • lek med barn
Kan føre til
 • akutte forbigående kne- og ryggsmerter
 • utvikling av langvarige kne- og ryggsmerter

28 %

 

Alle
sysselsatte:

13 %

Løfter i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • barn og utstyr som må løftes
 • tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men til sammen utgjør uheldig belastning
Kan føre til
 • akutte forbigående ryggsmerter
 • utvikling av langvarige ryggsmerter

68 %

 

Alle
sysselsatte:

18 %

Er i kontakt med kroppsvæsker

Knyttet til
 • bleieskift og hjelp ved toalettbesøk etc.
 • hyppig kontakt med kroppsvæsker som avføring, urin, spytt, snørr og oppkast
Kan føre til
 • smitte fra sykdomsfremkallende bakterier og virus

21 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Opplever høyt lydnivå

Knyttet til
 • høyt lydnivå fra lekende og gråtende barn
Kan føre til
 • risiko for å utvikle støyrelatert hørselstap i barnehage er lav, men høyt lydnivå kan oppleves ubehagelig og være mentalt belastende

36 %

 

Alle
sysselsatte:

28 %

Opplever konflikter på arbeidsplassen

Knyttet til
 • At man ofte eller av og til har ubehagelige konflikter med kolleger, ledere eller andre som ikke er ansatt på arbeidsplassen
Kan føre til
 • Økt risiko for søvnproblemer, fysiske og mentale helseproblemer. Nedsatt produktivitet, trivsel og ønske om å slutte i jobben.

11 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • håndtering av utagerende barn
 • slag, spark, dytting, lugging og biting
Kan føre til
 • økt risiko for skader, muskel- og skjelettplager og psykiske plager
 • vanlig å tenke at man ønsker å slutte i jobben

5 % oppgir at de har vært utsatt for vold som gir synlige merker.  Vold utøvd av barn vil vanligvis ikke føre til alvorlige fysiske skader, men håndtering av utagerende barn kan være svært mentalt belastende.

Helseutfall i barnehage og skolefritidsordning

23 %

oppgir nedsatt hørsel eller øresus

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nedsatt hørsel og øresus

47 %

oppgir smerter i ryggen

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om ryggsmerter

41 %

oppgir hodepine

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine

53 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

Sykefravær

Sykefraværet blant de som jobber i barnehage og skolefritidsordning er høyt sammenlignet med gjennomsnittet for alle næringer

 

 

Les mer om sykefravær

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.