Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen barnevern og sosialtjenester

Om lag 43 000 personer jobber innen barnevern og sosialtjenester (inkluderer blant annet arbeidstrening). Flest jobber som vernepleier, sosialarbeider eller assistent.

65 % er kvinner

ALLE SYSSELSATTE:
46 %

46 % har minst ett års utdanning fra universitet eller høyskole

ALLE SYSSELSATTE:
43 %

35 % jobber deltid

ALLE SYSSELSATTE
25 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen barnevern og sosialtjenester

I barnevern og sosialtjenester oppgis 2 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

37 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever høye emosjonelle krav

Knyttet til
 • nær kontakt med barn, ungdom, foresatte og klienter
 • sterke følelser som sorg, sinne, fortvilelse og oppgitthet fra barn og foresatte/omsorgspersoner
 • det å måtte skjule egne følelser
Kan føre til
 • psykiske helseplager

10 %

 

Alle
sysselsatte:

7 %

Har vært utsatt for vold eller trusler

Knyttet til
 • vold eller trusler om vold fra barn, ungdom, foresatte eller klienter
Kan føre til
 • skader
 • søvnplager
 • psykiske helseplager
 • at man ønsker å slutte i jobben

13 %

 

Alle
sysselsatte:

10 %

Opplever jobbusikkerhet

Knyttet til
 • opplevd fare for å miste jobben på grunn av nedleggelser, nedbemanning eller andre årsaker
Kan føre til
 • søvnforstyrrelser
 • psykiske plager
 • lav trivsel og tillit til arbeidsplassen

30 %

 

Alle
sysselsatte:

19 %

Opplever konflikter med klienter

Knyttet til
 • vanskelige situasjoner i møte med barn, ungdom, foresatte eller klienter
Kan føre til
 • psykiske og fysiske helseplager
 • søvnproblemer
 • at man ønsker å slutte i jobben

6 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Opplever lav kollegastøtte

Knyttet til
 • at man sjeldent eller aldri får hjelp eller støtte fra kolleger
Kan føre til
 • opplevelse av mindre sosial støtte som er knyttet til risiko for å utvikle søvnforstyrrelser, psykisk utmattelse og psykiske plager

Helseutfall innen barnevern og sosialtjenester

26 %

oppgir å være psykisk utmattet etter jobb

Les mer om psykisk utmattelse etter jobb

34 %

oppgir hodepine

2 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hodepine

45 %

oppgir nakke- og skuldersmerter

4 av 7

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nakke- og skuldersmerter

23 %

oppgir psykiske plager

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager og sykdommer

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.