Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen bilverksted og bilhandel

Om lag 50 000 personer jobber på bilverksted og innen bilhandel. Flest jobber som mekaniker. Den nest største yrkesgruppen er selgere.

91 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

92 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

60 % har verneombud som fungerer godt

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen bilverksted og bilhandel

I bilverksted og bilhandel oppgis 1 av 4 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

16 %

 

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • lyd fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekaniske verktøy
Kan føre til
 • gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy

21 %

 

Alle
sysselsatte:

5 %

Utsettes for armvibrasjoner

Knyttet til
 • hånd- eller armvibrasjoner fra maskiner eller håndholdt verktøy
Kan føre til
 • kroniske skader på blodårer, nerver, muskler og ledd i hender og armer

66 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan puste inn støv og kjemikalier

Knyttet til
 • gass eller damp fra kjemikalier som lakk, lim, oljer og avfettingsmidler
 • eksos fra maskiner og kjøretøy
 • sveiserøyk
 • støv eller partikler fra mekaniske prosesser
Kan føre til
 • luftveisplager
 • utvikling av kols, kreft, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer på lengre sikt

58 %

 

Alle
sysselsatte:

31 %

Er utsatt for hudkontakt med kjemikalier

Knyttet til
 • at man i det daglige har hudkontakt med ulike løsemidler, avfettingsmidler, rengjøringsmidler eller oljer
Kan føre til
 • hudplager og eksem
 • at enkelte stoffer tas opp i blodbanen og slik kan føre til skade andre steder i kroppen

24 %

 

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • arbeid med løftede armer uten støtte
 • reparasjon, montering, overflatebehandling og bruk av håndholdte verktøy over skulderhøyde
Kan føre til
 • muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager

32 %

 

Alle
sysselsatte:

28 %

Opplever konflikter på arbeidsplassen

Knyttet til
 • at man ofte eller av og til er involvert i ubehagelige konflikter med leder, kollega eller kunder
Kan føre til
 • psykiske helseplager
 • søvnproblemer
 • nedsatt produktivitet og ønske om å slutte i jobben

7 %

 

Alle
sysselsatte:

4 %

Opplever plaging eller ubehagelig erting

Knyttet til
 • at man over tid utsettes for negativ behandling fra kolleger eller leder
Kan føre til
 • psykiske helseplager

Helseutfall innen bilverksted og bilhandel

18 %

oppgir hudplager

2 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om hudplager

16 %

oppgir øresus eller nedsatt hørsel

1 av 3

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om nedsatt hørsel og øresus

17 %

oppgir smerter i armene

3 av 4

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

21 %

oppgir psykiske plager

1 av 2

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om psykiske plager

Mer om bransjen

 • 75 % oppgir at de ikke er medlem av en fagforening eller arbeidstakerorganisasjon
 • 31 % har opplevd nedbemanning i egen bedrift i løpet av perioden 2016 til 2019

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.