Gå til innhold
Meny

Fakta om arbeidsmiljøet innen byggevirksomhet

Om lag 153 000 personer jobber innen byggevirksomheter. Flest jobber som tømrer, elektriker, byggearbeider eller ingeniør.

91 % er menn

ALLE SYSSELSATTE:
54 %

88 % har videregående skole eller kortere utdanning

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

38 % er fagorganisert

ALLE SYSSELSATTE:
57 %

Viktige utfordringer for arbeidsmiljøet innen byggevirksomheter

I byggevirksomheter oppgis 3 av 7 sykefravær å være relatert til jobben.

Det kan være mange årsaker til helseplager og sykefravær, og arbeidsmiljøet kan ha stor betydning.
Sykefravær som er relatert til jobben, kan ofte forebygges på den enkelte arbeidsplassen.

48 %

 

Alle
sysselsatte:

23 %

Kan puste inn støv eller kjemikalier

Knyttet til
 • Mineralstøv fra f.eks. stein, kvarts, sement, asbest eller mineralull
 • sveiserøyk
 • Kjemiske produkter som f.eks. lim og maling
Kan føre til
 • På relativt kort sikt kan enkelte stoffer gi luftveisplager.
 • På lengre sikt, gjerne flere tiår, kan dette gi sykdommer som kreft, kols, løsemiddelskade og hjerte- og karsykdommer.

28 %

Alle
sysselsatte:

14 %

Opplever risiko for arbeidsulykke

Knyttet til
 • Å bli utsatt for en arbeidsulykke
 • Fall, kutt, stikk, strømgjennomgang, støt/treff av gjenstand m.m.
Kan føre til
 • Arbeidsskade, sykefravær, frafall og arbeidsskadedødsfall.

49 %

Alle
sysselsatte:

14 %

Jobber med hender over skulderhøyde

Knyttet til
 • Arbeid med løftede armer uten støtte
 • Montering, overflatebehandling, snekring og bruk av håndholdte verktøy over skulderhøyde
Kan føre til
 • Økt risiko for muskel- og skjelettplager, særlig skulderplager, som over tid kan føre til sykefravær.

49 %

Alle
sysselsatte:

18 %

Må utføre arbeid på huk eller knærne

Knyttet til
 • Bygge- og installasjonsarbeid på gulvnivå
Kan føre til
 • Økt risiko for å pådra seg kne- og ryggsmerter. Disse kan være forbigående, men over tid utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær.

26 %

Alle
sysselsatte:

13 %

Utfører løft i ubekvemme stillinger

Knyttet til
 • Løft av utstyr og materialer
 • Tunge løft, vridninger og ubekvemme stillinger
 • Flere enkeltløft som hver for seg ikke oppleves som tunge, men tilsammen kan utgjøre uheldig belastning
Kan føre til
 • Økt risiko for å pådra seg akutte ryggsmerter.
  Disse kan være forbigående, men over tid utvikle seg til langvarige smerter og sykefravær.

16 %

Alle
sysselsatte:

9 %

Utsettes for sterk støy

Knyttet til
 • Lyd fra blant annet maskiner, arbeidsoperasjoner og mekanisk verktøy
Kan føre til
 • Gir økt risiko for gradvis eller umiddelbar nedsatt hørsel og øresus, avhengig av lydtrykknivå og tiden man utsettes for støy.
 • Kan også påvirke kommunikasjon, oppmerksomhet og overdøve varselsignaler og dermed øke risikoen for skader og ulykker.

Helseutfall innen byggevirksomheter

Arbeidsskader

Bygg og anlegg er blant de seks næringene hvor det er registrert flest arbeidsskader

Les mer om arbeidsskader

Arbeidsskadedødsfall

Bygg og anlegg er blant de sju næringene hvor det forekommer flest arbeidsskadedødsfall

Les mer om arbeidsskadedødsfall

6 %

oppgir luftveisplager

Les mer om luftveisplager og -sykdommer

34 %

Oppgir smerter i beina

3 av 5

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om smerter i beina

26 %

oppgir armsmerter

7 av 10

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om armsmerter

20 %

oppgir øresus eller nedsatt hørsel

4 av 9

av disse oppgir at dette kan skyldes jobben

Les mer om øresus og nedsatt hørsel

Mer om bransjen

 • Om lag 1 av 5 er innvandrere
 • I tillegg er mange i byggenæringen registrert på kortidsopphold i Norge
 • Det er mange småbedrifter i næringen, og over halvparten av alle registrerte virksomheter er enkeltmannsforetak

 

Kilde: Innholdet er basert på ulike datakilder. Hovedkilden er Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019, innhentet av SSB.